Εφαρμογές E-learning

Πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεωςe-learning5.png
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Best Cybernetics διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση σύγχρονων, καλαίσθητων, πολυγλωσσικών e-learning εφαρμογών. Συγκεκριμένα:

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
 • Επιλογή και εγκατάσταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (LMS) καθώς και της ιστοσελίδας παρουσίασης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Website), σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πελάτη.
 • Σχεδιασμός Διεπαφής (Interface) της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με βάση τη φυσιογνωμία και την ταυτότητα του πελάτη.
 • Παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε να πληρεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας στόχου και τις απαιτήσεις του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Ενσωμάτωση εργαλείων σύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας, όπου απαιτείται, για τη διεξαγωγή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Φιλοξενία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε Server της Best Cybernetics ή εγκατάσταση σε χώρο φιλοξενίας του πελάτη
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης
 • Παράδοση εγχειριδίου χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανά κατηγορία χρήστη (εκπαιδευόμενος, εκπαιδευτής, διαχειριστής)
e-learning4.png
e-learning3.png
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η Best Cybernetics αναλαμβάνει για τους πελάτες της το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδραστικού ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου ενώ παράλληλα αναπτύσσει δικούς της τίτλους ψηφιακών μαθημάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι βασικότερες εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τη δημιουργία των ψηφιακών μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

 • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου (storyboarding)
 • Ανάπτυξη ψηφιακών παρουσιάσεων
 • Ανάπτυξη διαδραστικών ασκήσεων
 • Αξιολόγηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω σταθμισμένων ερωτηματολογίων
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με όλα τα στάδια υλοποίησης ενός e-learning προγράμματος εκπαίδευσης
 • Συνεχής υποστήριξη καθ'όλη τη διάρκεια εφαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, των τεχνικών και των γραφιστικών αναγκών που προκύπτουν)
 • Εκπαίδευση στην χρήση και παραμετροποίηση των e-learning εφαρμογών.
e-learning1.png
FaLang translation system by Faboba

Φόρμα Επαφής

Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)
FaLang translation system by Faboba

el-gr