30 Σεπτεμβρίου, 2018 Best Cybernetics

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ RE-THINK HERITAGE

Νέες καινοτόμες λύσεις έρχονται να προστεθούν στην επιστημονική βιβλιογραφία και την εκπαίδευση σχετικά με την διαχείριση και την συντήρηση των έργων πολιτισμικής κληρονομιάς. Το ευρωπαϊκό έργο RE-THINK HERITAGE πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ με την σύμπραξη μη κυβερνητικών οργανισμών, πανεπιστημίων και εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού. Όλοι οι οργανισμοί διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον χώρο της διατήρησης και διαχείρισης των μνημείων.
Το έργο θα καλύψει τα κενά που εντοπίζονται κυρίως στον εκπαιδευτικό τομέα. Στην Ελλάδα ιδιαίτερα, τα πνευματικά παραδοτέα του έργου θα αποτελέσουν αξιοσημείωτα εργαλεία για τους εμπλεκόμενους στην διαχείριση των μνημείων δεδομένου ότι τα μνημεία είναι πολλά και κάθε χρόνο γίνονται όλο και περισσότερα με την ανακάλυψη νέων. Επιπλέον, η ιστορική πείρα αποδεικνύει πως η διατήρηση των μνημείων δεν είναι μία απλή υπόθεση και τα λάθη που προκύπτουν από την εσφαλμένη συντήρηση πολλές φορές είναι ανεπανόρθωτα.
Στόχος του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου υπό την μορφή ενός Ψηφιακού Εγχειριδίου. Η καινοτομία του έργου έγκειται στην αντικατάσταση των μακροσκελών και πολλές φορές κουραστικών κειμένων με διαδραστικές εικόνες και βίντεο που θα προσφέρουν με σαφήνεια μία ολοκληρωμένη παρουσίαση των δυσνόητων τεχνικών λειτουργιών των παραδοσιακών κτιρίων. Παράλληλα, θα παρουσιάζονται λύσεις και συμβουλές σχετικά με την ορθή διατήρηση και συντήρηση των ιστορικών μνημείων.
Το εκπαιδευτικό υλικό που πρόκειται να δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου θα παρουσιαστεί μέσα από τρία κύρια πνευματικά παραδοτέα. Αρχικά, θα δημιουργηθεί ένα πρωτοποριακό Ψηφιακό Εγχειρίδιο με διαδραστικό περιεχόμενο στην θέση των μακροσκελών επεξηγηματικών κειμένων. Οι αναγνώστες του εγχειριδίου θα αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα του αντικειμένου τους μέσα από μία ξεκούραστη ανάγνωση και κατανόηση των βασικών εργαλείων διατήρησης και διαχείρισης των μνημείων. Το περιεχόμενο είναι δομημένο σε μορφή ακορντεόν επιτρέποντας στους χρήστες να περιηγηθούν και να επεξεργαστούν το περιεχόμενο εύκολα και με σαφήνεια. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα με μία σειρά μαθημάτων που θα περιέχει επεξηγηματικά βίντεο και δυνατότητα αξιολόγησης των νεοαποκτηθέντων γνώσεων.  Τα εκπαιδευτικά μαθήματα θα είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα σε όλους ενώ το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνάρτηση  με άλλα αντίστοιχα εκπαιδευτικά σεμινάρια ενισχύοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ακόμη, οι βασικοί ορισμοί του εξειδικευμένου λεξιλογίου θα είναι διαθέσιμοι σε πολύγλωσση μορφή. Τέλος, το έργο θα προσφέρει ένα βιβλίο σε μορφή PDF με δυνατότητα εκτύπωσης.
Η διαδραστική εκπαιδευτική μεθοδολογία που προσφέρει το έργο μπορεί να αξιοποιηθεί από ευρύ κοινό. Αρχιτέκτονες, σπουδαστές στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά τμήματα καθώς και καθηγητές μπορούν να συμβουλευτούν τα πνευματικά παραδοτέα του έργου, και ιδιαίτερα το ψηφιακό εγχειρίδιο, προκειμένου να διευκολύνουν την εργασιακή τους καθημερινότητα αλλά και να εμπλουτίσουν σημαντικά το πεδίο των γνώσεων τους.

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.