25 Μαΐου, 2023 Katerina

Best Cybernetics hosted the 3rd face-to-face meeting for Erasmus + project SustainSMEs in Patras

Hosted by Best Cybernetics

1f4e2, Best Cybernetics Exciting News! Η Best Cybernetics διοργάνωσε μια επιτυχημένη συνάντηση στις 9 Μαΐου 2023 στην Πάτρα, συγκεντρώνοντας όλους τους εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Αυστρία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες για το πρόγραμμα Erasmus+, SustainSMEs.

Το SustainSMEs έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με τα απαραίτητα εργαλεία και τις γνώσεις για τη μείωση των περιβαλλοντικών τους αποτυπωμάτων. Το έργο παρουσιάζει το προφίλ μιας νέας θέσης εργασίας με βάση τα πρότυπα EQF και ECVET. Ο “Ρυθμιστής Βιωσιμότητας” (SR) θα είναι ένας πρόσθετος ρόλος στη δομή της ΜΜΕ, ο οποίος θα είναι εξοπλισμένος για να εκτελεί αυτοαξιολογήσεις και ελέγχους προκειμένου να παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιδόσεις της ΜΜΕ, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία που έχουν θέσει σε εφαρμογή όλες οι χώρες της ΕΕ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν διάφορες βασικές ιδέες:

1. Παρουσιάστηκε σε όλους τους εταίρους το τελικό 1ο αποτέλεσμα του έργου, οι Περιγραφείς Επιπέδων EQF.

2. Συζητήθηκε η εξέλιξη του 2ου αποτελέσματος του έργου, του Ψηφιακού Εργαλείου Ελέγχου Βιωσιμότητας, και σημειώθηκαν πολύτιμα σχόλια για περαιτέρω βελτιστοποίηση.

3. Παρουσιάστηκε μια επισκόπηση των ολοκληρωμένων ενοτήτων για το 3ο αποτέλεσμα του έργου, το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) SustainSMEs. Οι ενότητες αυτές θα εξοπλίσουν τους RS με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις ΜΜΕ.

4. Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα υλοποιηθούν για την υποστήριξη των ΜΜΕ.

5. Τέλος, η συνάντηση περιελάμβανε επίσης μια επισκόπηση λοιπών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του έργου, της διάδοσης και της διασφάλισης ποιότητας, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου SustainSMEs.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ενημερώσεις καθώς το έργο SustainSMEs συνεχίζει να ανοίγει το δρόμο για περιβαλλοντικά συνειδητές επιχειρηματικές πρακτικές.
#bestcybernetics #erasmusplusproject
,

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.