11 Μαΐου, 2023 bestcybernetics

Boosting Entrepreneurship of Youth: Empowering the Next Generation of Entrepreneurs through ERASMUS+

Hosted by Best Cybernetics

Η ομάδα της Best Cybernetics φιλοξένησε πρόσφατα μια επιτυχημένη συνάντηση στα γραφεία της στην Πάτρα στις 4 Μαΐου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων”.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ERASMUS+, έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ των νέων ατόμων, ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν λιγότερες ευκαιρίες. Η συνάντηση παρείχε μια εξαιρετική πλατφόρμα για να συναντηθούν οι εταίροι από κοντά και να αξιολογήσουν την πρόοδο του έργου μέχρι στιγμής. Αυτή η ανάρτηση στο ιστολόγιο εμβαθύνει στους βασικούς στόχους, τις μελλοντικές δραστηριότητες και το επερχόμενο σεμινάριο κατάρτισης που αποσκοπεί στην έμπνευση και τον εξοπλισμό των νέων επιχειρηματιών.

Προώθηση της επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς

Το έργο “Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων”, το οποίο κατέστη δυνατό χάρη στην υποστήριξη του ERASMUS+, επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες όταν επιδιώκουν τα επιχειρηματικά τους όνειρα. Υιοθετώντας μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, το έργο στοχεύει να διασφαλίσει ότι όλα τα νέα άτομα, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά ή το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, έχουν ίσες ευκαιρίες να ξεκινήσουν και να διαχειριστούν τις δικές τους επιχειρήσεις.

Πρόοδος και επιτυχία

Η πρόσφατη συνάντηση στα γραφεία της Best Cybernetics αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για το έργο. Συγκέντρωσε εταίρους που είχαν προηγουμένως συνεργαστεί εξ αποστάσεως, επιτρέποντάς τους να ανταλλάξουν ιδέες, να συζητήσουν την πρόοδο του έργου και να δημιουργήσουν ένα κοινό όραμα για το μέλλον. Οι εταίροι ενθουσιάστηκαν από τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα και δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν περαιτέρω τον αντίκτυπο του έργου.

Μελλοντικές δραστηριότητες και επόμενα βήματα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι διεξήγαγαν γόνιμες συζητήσεις σχετικά με τις μελλοντικές δραστηριότητες και καθόρισαν την πορεία για τα επόμενα βήματα του έργου. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους που προσδιορίστηκαν ήταν η διοργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου τον Ιούλιο του 2023. Το σεμινάριο αυτό θα είναι προσαρμοσμένο για νέους υπαλλήλους που εργάζονται με νέους, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την ενδυνάμωσή τους ώστε να γίνουν μέντορες. Εξοπλίζοντας αυτούς τους νέους επαγγελματίες με τα απαραίτητα εργαλεία και τις γνώσεις, το έργο φιλοδοξεί να εμπνεύσει και να υποστηρίξει περισσότερους νέους επιχειρηματίες στο ταξίδι τους.

ERASMUS+: Καταλύτης για αλλαγή

ERASMUS+, ο φορέας χρηματοδότησης πίσω από το έργο “Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων”, έχει συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση μετασχηματιστικών πρωτοβουλιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέσω της οικονομικής του στήριξης, το ERASMUS+ διευκολύνει τη συνεργασία και τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών, προωθώντας την ανάπτυξη καινοτόμων έργων που αντιμετωπίζουν κρίσιμες κοινωνικές προκλήσεις. Η δέσμευση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς ευθυγραμμίζεται με τον γενικότερο στόχο του ERASMUS+ για την καλλιέργεια μιας γενιάς προοδευτικά σκεπτόμενων, ενδυναμωμένων ατόμων.

#bestcybernetics #erasmusplusproject
,

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.