ΔΕΥΑ

Deya

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας είναι ο πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Αιγιαλείας. Απευθύνθηκε στην εταιρεία μας, με σκοπό τη δημιουργία μιας φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής που θα διευκολύνει τη δικτύωση των πελατών και θα ανταποκρίνεται στις καθημερινές τους ανάγκες. Ο κύριος στόχος της εφαρμογής είναι να παρέχει ευκολία στους πελάτες όσον αφορά την πληρωμή λογαριασμών, τη δημιουργία και υποβολή αιτημάτων, την αναφορά ζημιών και την καταγραφή τυχόν ερωτήσεων ή ανησυχιών που μπορεί να έχουν. Για να επιτευχθεί αυτό, η εφαρμογή περιλαμβάνει έναν λεπτομερή οδηγό που προσφέρει βήμα προς βήμα οδηγίες σχετικά με διάφορες διαδικασίες και τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Το Mobile App της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, που σχεδιάσαμε, στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και στον εξορθολογισμό των αλληλεπιδράσεων, παρέχοντας μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου οι πελάτες μπορούν εύκολα να διαχειρίζονται τις απαιτήσεις τους σχετικά με την παροχή νερού και την αποχέτευση. Με την ανάπτυξη αυτής της εφαρμογής, σκοπεύουν να βελτιώσουν τη συνολική αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών τους και να διασφαλίσουν την άμεση ανταπόκριση σε ερωτήματα ή ζητήματα των πελατών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής περιλαμβάνουν:

Πληρωμές λογαριασμών: Οι πελάτες μπορούν να πληρώνουν άνετα τους λογαριασμούς τους μέσω της εφαρμογής, εξαλείφοντας την ανάγκη για παραδοσιακές μεθόδους πληρωμής, όπως προσωπικές επισκέψεις ή χειροκίνητες συναλλαγές.

Δημιουργία και υποβολή αιτημάτων: Η εφαρμογή επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργούν και να υποβάλλουν αιτήματα για διάφορες υπηρεσίες, όπως ενδείξεις μετρητών, αλλαγές συνδέσεων ή γενικές ερωτήσεις. Η λειτουργία αυτή απλοποιεί τη διαδικασία και μειώνει την ανάγκη για φυσική επίσκεψη των πελατών στο Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας.

Αναφορά ζημιών: Σε περίπτωση ζημιών ή προβλημάτων που σχετίζονται με τα συστήματα ύδρευσης ή αποχέτευσης, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να αναφέρουν το πρόβλημα. Η λειτουργία αυτή διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία και την άμεση ανάληψη δράσης από τον πάροχο υπηρεσιών.

Καταγραφή ερωτήσεων και ενδείξεων: Η εφαρμογή παρέχει στους πελάτες μια πλατφόρμα για την καταγραφή τυχόν ερωτήσεων, ανησυχιών ή ενδείξεων που μπορεί να έχουν σχετικά με τις υπηρεσίες ύδρευσης ή αποχέτευσης. Η λειτουργία αυτή βοηθά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ερωτημάτων των πελατών και στην επίλυση των προβλημάτων.

Περιεκτικός οδηγός: Η εφαρμογή περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο οδηγό που προσφέρει λεπτομερείς οδηγίες και διαδικασίες βήμα προς βήμα για διάφορες εργασίες. Ο οδηγός αυτός χρησιμεύει ως πολύτιμη πηγή για τους πελάτες, διασφαλίζοντας ότι έχουν πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και βοήθεια όποτε χρειάζεται.

Με την εισαγωγή αυτής της φιλικής προς τον χρήστη Mobile εφαρμογής, η Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών και την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών. Η εφαρμογή λειτουργεί ως μια βολική πλατφόρμα για τους πελάτες ώστε να διαχειρίζονται τις ανάγκες τους σχετικά με την παροχή νερού και την αποχέτευση, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα εμπειρία.

 

Κορυφαία θέματα: #ΔΕΥΑΑιγιαλείας #WaterSupply #SewageProvider #CustomerExperience #MobileApplication

Πελάτης
ΔΕΥΑ

Εργασίες
Mobile App

01
02
03
  • Share: