15 Νοεμβρίου, 2018 Best Cybernetics

Rethink Παρουσίαση έργου

To Ευρωπαϊκό έργο RE-THINK HERITAGE υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και δημιουργήθηκε ως μια διακρατική συνεργασία προκειμένου να ανταποκριθεί στη μεγάλη ανάγκη για νέες, καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της προστασίας των μνημείων. Η συνεργασία αποτελείται από ποικίλα ιδρύματα, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, Πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της Best Cybernetics που συμμετέχει στο έργο ως εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού. Όλοι οι οργανισμοί δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή.
Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων που θα μπορούν να αξιοποιηθούν από επαγγελματίες αρχιτέκτονες, εργαζόμενους στην συντήρηση μνημείων καθώς και από μαθητές και καθηγητές των Πανεπιστημίων και των κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Η καινοτομία του έργου έγκειται στο γεγονός πως η παραδοσιακή μαθησιακή μεθοδολογία με τα μακροσκελή επεξηγηματικά κείμενα αντικαθίσταται από διαδραστικές εικόνες και γραφικά που αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την εικόνα που πρέπει να αποκτήσει ένας εκπαιδευόμενος.
Το Ψηφιακό Εγχειρίδιο (Digital Handbook) ενσωματώνει νέες καινοτόμες τεχνολογίες. Δομικά είναι οργανωμένο σε μορφή ακορντεόν επιτρέποντας την ευκολότερη περιήγηση στους χρήστες. Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται στους χρήστες μέσα από επεξηγηματικά βίντεο και αναλυτικές εικόνες και γραφικά. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να περιηγηθούν εικονικά μέσα σε μνημεία ενώ κάνοντας κλικ σε διάφορα σημεία του εικονικού μνημείου εμφανίζεται η ορολογία του σημείου. Για κάθε κτίριο εμφανίζεται ένα μενού με επιλογές όπου ο χρήστης πέρα από την εικονική περιήγηση στο εσωτερικό του μπορεί επίσης να δει αναλυτικά τα κομμάτια του μνημείου, να τα μελετήσει και έπειτα να ελέγξει το γνωστικό του επίπεδο μέσα από το κουίζ.
Η Best Cybernetics επιμελείται τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα υπάρχει μια σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων σχετικά με την συντήρηση και την διαχείριση των μνημειών πολιτισμικής κληρονομιάς. Τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  Απώτερος σκοπός αποτελεί αυτή η σειρά μαθημάτων να χρησιμοποιηθεί σε συνάρτηση και με άλλα εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Τέλος, στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν ένα βιβλίο σε μορφή PDF με δυνατότητα εκτύπωσης καθώς και ένας οδηγός ο οποίος θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά τις προοπτικές χρήσης της σειράς μαθημάτων.  Το RE-THINK HERITAGE αποτελεί ένα έργο από τα πολλά στα οποία συμμετέχει η BEST CYBERNETICS συμβάλλοντας στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στον χώρο της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.