Στην Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ θα έχετε την δυνατότητα

να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του έργου ARCHIDICT.

Ένα πολύγλωσσο ψηφιακό εικονογραφημένο λεξικό όρων αρχιτεκτονικής.

Χρήσιμο σε αρχιτέκτονες και κατασκευαστές!

Δείτε την περιγραφή του έργου κάνωντας κλίκ στην εικόνα