Η NASA θα συλλέξει για πρώτη φορά δείγμα από αστεροειδή

Οι επιστήμονες θα μάθουν περισσότερα για τις πρώτες μέρες του ηλιακού συστήματος. […]