Τι είναι η εταιρική ταυτότητα;

Η εταιρική ταυτότητα είναι το εικαστικό προφίλ μίας εταιρείας. […]