Ιατρικό custom application

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019  τεχνικό meeting στα γραφεία της BestCybernetics για τις ανάγκες του ιατρικού custom application που αναπτύσσει η Best Cybernetics για την εταιρία Focus Lab με την συμμετοχή ομάδας ερευνητών επικεφαλής τη οποίας είναι ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης από το Πανεπιστήμιο Πατρών. […]