Πόσοι είναι οι χρήστες του διαδικτύου που κάνουν ηλεκτρονικές αγορές

Παραγγελίες και τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ των «αγαπημένων» δραστηριοτήτων. […]