3η Διακρατική Συνάντηση του προγράμματος Certified Digital Accessibility Training

Η BEST CYBERNETICS συμμετείχε στην 3η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, Certified Digital Accessibility Training που διοργανώθηκε στις 17 – 18 Σεπτεμβρίου 2019 στην Σαραγόσα από τον οργανισμό STP Europa. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κάθε εταίρος παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση των δραστηριοτήτων του προγράμματος και έκανε προτάσεις σχετικά με την περαιτέρω εξέλιξή του. Οι εταίροι συζήτησαν τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων και κατέληξαν σε ένα [...]