Τα Τρίκαλα τρέχουν με ταχύτητα 5G !

Από σήμερα τα Τρίκαλα μεταμορφώνονται σε μια πρότυπη 5G πόλη.. […]