Τι αλλάζει στο Skype

Απλοποιείται σημαντικά το περιβάλλον χρήσης της υπηρεσίας. […]