Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου DIGITAL ACCESSIBILITY που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+

To Πανεπιστήμιο Φυσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών της Siedlce στην Πολωνία διοργάνωσε και φιλοξένησε την πρώτη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Erasmus+, ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τίτλο “Certified Digital Accessibility Training – DIGITAL ACCESSIBILITY”. […]