Σε πτώση η αγορά smartphones στον Ελληνικό χώρο.

Οι Έλληνες αγοράζουν λιγότερα smartphones συγκριτικά με  το προηγούμενο έτος. […]