Γιατί ο Mark Zucherberg επέλεξε το μπλε σαν χρώμα του Facebook;

Το Facebook στα Μπλε: Η Ψυχολογία του Χρώματος στην Διαφήμιση […]