Περιγραφή

Δημιουργία Λογοτύπου (για εκτυπωτική, διαδικτυακή & οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή)

  • Το κόστος σχεδιασμού που περιλαμβάνει τις 4 προτάσεις μας μαζί με τη διαδικασία αλλαγών βελτιστοποίησης είναι 250 ευρώ.
    Το κόστος για κάθε επανασχεδιασμό είναι 75 ευρώ επιπλέον.
  • Το κόστος σχεδιασμού που περιλαμβάνει 2 προτάσεις μας μαζί με τη διαδικασία αλλαγών βελτιστοποίησης είναι 180 ευρώ.
    Το κόστος για κάθε επανασχεδιασμό είναι 75 ευρώ επιπλέον.