Περιγραφή

  • Η διάσταση του επιστολόχαρτου ειναι 21×29,7 cm
  • Ο τύπος του χαρτιού ειναι Velvet 120gr
  • H εκτύπωση ειναι 4χρωμη
  • για 100 επιστολόχαρτα ειναι: € 35 + Φ.Π.Α.
  • για 200 επιστολόχαρτα ειναι: € 50 + Φ.Π.Α.
  • για 500 επιστολόχαρτα ειναι: € 75 + Φ.Π.Α.