Περιγραφή

  • Η διάσταση του φακέλου Αλληλογραφίας είναι 23×11,4 cm
  • To χαρτί ειναι Xαρτί γραφής 90gr
  • Η εκτύπωση είναι 4χρωμη
  • για 100 φάκελα ειναι: € 45 + Φ.Π.Α.
  • για 200 φάκελα ειναι: € 60 + Φ.Π.Α.
  • για 500 φάκελα ειναι: € 120 + Φ.Π.Α.