Περιγραφή

 • 3 GB SSD χώρος
 • Οι υψηλότεροι πόροι στην αγορά
 • Δωρεάν backup & antivirus
 • 250 MB mailbox
 • 3 email accounts
 • 1 Domain
 • DDR Memory 8GB RAM
 • Bandwidth 20TB
 • Managed
 • Support εργάσιμες ώρες & ημέρες
 • Site Builder
 • 4 Dedicated IPs