Αξιοποίησε στο μέγιστο την ομάδα σου !

Tι φταίει και η ομάδα σου δεν πετυχαίνει τους στόχους [...]