23 Φεβρουαρίου, 2018 admin

Το Archidict δεν είναι ένα συνηθισμένο online λεξικό.

Τι είναι αυτό που το κάνει τόσο ξεχωριστό;

Για το online πολυγλωσσικό λεξικό Archidict είχαμε μιλήσει και σε προηγούμενο άρθρο. Σε ποιους απευθύνεται, ποιους σκοπούς εξυπηρετεί και πως μπορεί ένας αρχιτέκτονας ή κατασκευαστής να χρησιμοποιήσει το λεξικό προς όφελος του. Όμως πως ακριβώς λειτουργεί; Ποια είναι η δομή του και τι είναι αυτό που το κάνει τόσο πρωτότυπο;

Το Archidict σε καμία περίπτωση δεν έχει την δομή ενός κανονικού online λεξικού. Αποτελείται από δύο υποσυστήματα, όπου το πρώτο αφορά το online dictionary 1500 όρων σε εννέα! διαφορετικές γλώσσες και το δεύτερο που οδηγεί στην e-learning πλατφόρμα της εφαρμογής, όπου ο χρήστης θα μπορεί να διεκπαιρεώσει tests με βάση την πληροφορία που έλαβε από το online dictionary. Οι όροι δεν θα παρουσιάζονται στον χρήστη με την απλή τυπική μορφή που έχει ένα συνηθισμένο online λεξικό αλλά σαν Illustrations διαδραστικών εικόνων.

Αυτό ακριβώς είναι το σημείο που η Best Cybernetics καινοτομεί, με το εργαλείο Interactive Image Map Editor. Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας εικόνων για responsive layouts, δίνοντας 100% λειτουργικότητα της εφαρμογής σε κάθε είδους συσκευή, την δυνατότητα παραμετροποίησης και προσθήκης λεκτικού περιεχομένου, όπως και την δημιουργία custom shapes, όπου μπορεί κάποιος να εμπλουτίσει με κείμενο, links, βίντεο και άλλου είδους πολυμεσικό υλικό.

Ο τελικός χρήστης θα μπορεί να ψάξει ένα τεχνικό όρο σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμεί λαμβάνοντας ως αποτέλεσμα τη διαδραστική εικόνα εμπλουτισμένη με βίντεο, συνδέσμους και ηχητικό αρχείο με τη προφορά του όρου σε κάθε γλώσσα!

, , , ,

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.