1 Μαρτίου, 2018 admin

To TeamMate 360° έφτασε!

Ύστερα από εννέα μήνες έρευνας σχετικά με τις δεξιότητες που χρειάζονται να έχουν οι απομακρυσμένοι ηγέτες και διευθυντές ομάδων, το εργαλείο TeamMate 360° είναι έτοιμο!

Όποιος έχει εργαστεί από το σπίτι , κάποιο άλλο χώρο ή διαφορετικά γραφεία από τους μανατζέρ του γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει σωστή επικοινωνία μεταξύ των διαχειριστών των ομάδων.Το εργαλείο TeamMate 360° καθορίζει ακριβώς τις έξι βασικές δεξιότητες που απαιτείται να έχουν οι ηγέτες των ομάδων και οι διευθυντές που συντονίζουν μέλη μιας ομάδας ή ομάδες που λειτουργούν απομακρυσμένα (remote working). Οι βασικές ειδικότητες και δεξιότητες είναι:

·        Ανάπτυξη σχεδίου ομάδας

·        Ηγετικότητα

·        Ομαδική επικοινωνία

·        Eργασία ώς ομάδα

·        Διαχείριση απόδοσης

·        Αξιοποίηση τεχνολογίας

Ο συντονιστής του TeamMate 360° κος John Moore αναφέρει: Η διαχείριση των εξ αποστάσεως μελών της ομάδας και των εικονικών ομάδων δεν διαφέρει τόσο πολύ από τη διαχείριση των συμβατικών ομάδων. Φυσικά, η απόσταση μπορεί να αποτελέσει ένα εμπόδιο, αλλά η σημερινή τεχνολογία έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό αυτή τη δικαιολογία περιττή.Οι βασικές αρχές διαχείρισης και ηγεσίας είναι οι ίδιες για τη συμβατική διαχείριση και την απομακρυσμένη ή εικονική διαχείριση. Πιστεύω ότι η επικοινωνία αποκτά ένα νέο επίπεδο σπουδαιότητας όπως και η χρήση της τεχνολογίας των επικοινωνιών. “

Αυτό αντικατοπτρίζεται στην βασική ειδικότητα που αφορά την αξιοποίηση της τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από τέσσερις ειδικές δεξιότητες: Χρήση τεχνολογίας, διευκόλυνση της επικοινωνίας, ανταλλαγή πληροφοριών και ενεργοποίηση της συνεργασίας. Οι σημερινοί διευθυντές και οι ηγέτες των ομάδων πρέπει να γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για να υποστηρίζουν καλύτερα τους απομακρυσμένους εργαζόμενους.

Ο κ. Moore πρόσθεσε:“Είναι απαραίτητο οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι να αισθάνονται μέρος της ομάδας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αυτό άλλωστε είναι και ένα από τα κύρια θέματα του μαθήματος “Διαχείριση Απομακρυσμένης Ομάδας” που υποστηρίζει το TeamMate 360°“.

, , , ,

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.