9 Μαΐου, 2018 admin

Archidict sneak peak!

To πολυγλωσσικό ψηφιακό λεξικό Archidict που απευθύνεται σε αρχιτέκτονες , οικοδόμους και κατασκευαστές, βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης και η Best Cybernetics σας αφήνει να ρίξετε μια κλεφτή ματιά..

Το καινοτόμο πολυγλωσσικό λεξικό χαρακτηρίζεται από 3 κυρίως στάδια. Το πρώτο αφορά την Web εφαρμογή, το δεύτερο την βάση δεδομένων που χτίζεται και τρίτο την πλατφόρμα e-learning. Ας τα πάρουμε όμως ένα ένα.

Web Application: Πρόκειται για την επίσημη διαδικτυακή εφαρμογή του λεξικού, η οποία συνδέεται με ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και θα είναι προσβάσιμη είτε από smartphone και tablet είτε από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μέσω αυτής θα μπορεί να ψάξει ένα τεχνικό όρο σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμεί λαμβάνοντας ως αποτέλεσμα τη διαδραστική εικόνα εμπλουτισμένη με βίντεο, συνδέσμους και ηχητικό αρχείο με τη προφορά του όρου σε κάθε γλώσσα!

Database: Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων μέσα στην οποία αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα και γίνεται η επικοινωνία με την εφαρμογή. Στην βάση δεδομένων αυτή υπάρχουν όλα τα στοιχεία, τεχνικοί όροι, εικόνες ηχητικές μεταφράσεις και οποιοδήποτε άλλο πολυμεσικό υλικό χρειάζεται σαν πληροφορία ο χρήστης ενώ συνδέεται και με την πλατφόρμα e-learning όπου θα αποθηκεύει τα δεδομένα του ενδιαφερόμενου και θα τον βοηθάει να αναπτύξει το δικό του μαθησιακό μονοπάτι.

E-learning πλατφόρμα:  Το εργαλείο παράσχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης με ένα μαθησιακό υλικό, όπου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να επιλέξει το δικό του μονοπάτι για τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών, επιλέγοντας ένα δικό του χρονοδιάγραμμα για την απόκτηση των τεχνικών αυτών γνώσεων. Η επεξηγηματική φύση του λεξικού προσδίδει μια καλύτερη κατανόηση των δύσκολων τεχνικών όρων στον χρήστη, κάνοντας έτσι την πλατφόρμα εκμάθησης εξαιρετικά αποτελεσματική. Στην e-learning πλατφόρμα ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα με βάση την πληροφορία που έλαβε από τo Αrchidict λεξικό, να διεκπαιρεώσει και τα αντίστοιχα tests, δίνοντας του την δυνατότητα να ανεβάζει το γνωστικό του επίπεδο.

, , , , , ,

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.