11 Οκτωβρίου, 2018 admin

H 2η Διεθνική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος CAnVASS+ στο Ηράκλειο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Δεύτερη Διεθνική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος  “ CAnVASS+” όπου η BEST CYBERNETICS συμμετέχει ως εταίρος.

Το πρόγραμμα CANVASS (Content Audio Video mAnagement SyStem Plus) με κωδικό 2017-1-IT02-KA201-036749, εντάσσεται στις δράσεις συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+. Η συνάντηση διοργανώθηκε στο 4ο Επαγγελματικό Λύκειο (Εσπερινό) Ηρακλείου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Συντονίστρια χώρα είναι η Ιταλία και εταίροι είναι 8 οργανισμοί από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων των δασκάλων μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής εργαλείων που ενισχύουν την συνεργατική, ψηφιακή και ανοικτή διδακτική.

Στη Δεύτερη Διεθνική Συνάντηση του CAnVASS+ που έλαβε χώρα στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου έτους υλοποίησης του έργου, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των καλών πρακτικών αναφορικά με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσης θεματικό εργαστήριο με αντικείμενο «O Σχεδιασμός των Νέων Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τον χώρο εργασίας» από τους οργανισμούς ERIFO και IIS Sanardì.

[envira-gallery id="2664"]

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.