23 Ιανουαρίου, 2019 admin

Ιατρικό custom application

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019  τεχνικό meeting στα γραφεία της BestCybernetics για τις ανάγκες του ιατρικού custom application που αναπτύσσει η Best Cybernetics για την εταιρία Focus Lab με την συμμετοχή ομάδας ερευνητών επικεφαλής τη οποίας είναι ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το συγκεκριμένο application στηρίζεται στη χρήση ενός πρωτότυπου συστήματος τύπου κάσκας  που επιτρέπει  την καταγραφή και την παρακολούθηση πολλών βιοσημάτων μέσω των οποίων διάφοροι παράμετροι ζωτικής σημασίας  μπορούν να μετρηθούν, όπως η εγκεφαλική δραστηριότητα παρέχοντας συνεχή ιατρική παρακολούθηση, με ελάχιστη αλληλεπίδραση ασθενούς και ιατρού φτάνοντας μέχρι και την αυτόματη αναγνώριση συμβάντων. Μέσω της καταγραφής, ανάλυσης και απεικόνισης της ηλεκτρικής δραστηριότητας του ανθρωπίνου εγκεφάλου, το οποίο λαμβάνει ασύρματα αλλά και μέσω υπάρχοντος αρχείου δεδομένων, μέσω UDP πρωτοκόλλου από τα ηλεκτρόδια που βρίσκονται τοποθετημένα στο κρανίο  μπορεί να δείξει εάν πάσχει ο ασθενής από κάποια μορφή επιληψίας ή διαταραχής. Επιπλέον παρουσιαστήκαν παιχνίδια που παίζονται μόνο με τη δύναμη του μυαλού.

,

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.