11 Δεκεμβρίου, 2017 admin

H πλατφόρμα LEAP σε Δράση

Το LEAP χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Ο στόχος του LEAP είναι να καταστούν τα προσόντα περισσότερο προσβάσιμα σε άτομα και επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η απόδοση.

Τον περασμένο μήνα συναντήθηκαν οι εταίροι από την Αυστρία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο για την εναρκτήρια συνεδρίαση του LEAP – ένα τριετές πρόγραμμα που θα μεταμορφώσει τον τρόπο χρήσης των ηλεκτρονικών portfolios για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Οι εταίροι, που φιλοξενήθηκαν από το BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining, πέρασαν δύο ημέρες έρευνας, φαντασίας και προγραμματισμού για τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχουν ένα παγκόσμιο σύστημα ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου.

Ο συντονιστής του έργου της Exponential Training, John Moore, δήλωσε:

«Όσοι παρέχουν την υπηρεσία της εκμάθησης στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν e-portfolios για περισσότερο από μια δεκαετία. Τα περισσότερα συστήματα επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των προσόντων και της χρηματοδότησης και όχι στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Το LEAP σχεδιάζεται από την οπτική γωνία του εκπαιδευόμενου με έμφαση στη βελτίωση των επιδόσεων όπου αυτό μετράει – στο χώρο εργασίας ».

Αντί να σχεδιαστεί το LEAP για να υποστηρίξει μόνο την τυπική μάθηση που οδηγεί στην κατάρτιση από προσόντα, το LEAP θα προσφερθεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με την άτυπη μάθηση και απόδοση. Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης στην Αυστρία μεταξύ της IT, της BEST Cybernetics, οι ειδικοί παρουσίασαν το σχέδιο προδιαγραφών για την πλατφόρμα LEAP.

Η πλατφόρμα θα διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους να αναλογιστούν την εκμάθηση και την απόδοσή τους. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τη χρήση ανοικτών ψηφιακών επιβραβεύσεων που θα συμβάλουν στο να δώσουν επιπλέον κίνητρο και θα ενθαρρύνουν τους μαθητές. Η ενσωμάτωση των ψηφιακών επιβραβεύσεων στο LEAP σημαίνει επίσης ότι οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να μοιράζονται και να προβάλλουν τα επιτεύγματά τους στα βιογραφικά τους, τα κοινωνικά μέσα και τις εφαρμογές τους όταν κάνουν αίτηση για εργασία και προβολή.

Σήμερα, η τεχνολογία παρουσιάζει μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες για τους μαθητές, τους εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα LEAP θα μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευόμενος θα λαμβάνει της εμπειρία και θα συμμετέχει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η πλατφόρμα LEAP θα αξιοποιήσει τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης χρήσης εργαλείων κοινωνικών μέσων, της ηλεκτρονικής αξιολόγησης και των ανοιχτών ψηφιακών επιβραβεύσεων, καθιστώντας την μία από τις πιο ευέλικτες, διαισθητικές και εύκολες πλατφόρμες ηλεκτρονικού portfolio στην Ευρώπη.

Το 2018, οι εταίροι θα ξεκινήσουν μια σειρά μαθημάτων υποστήριξης από το LEAP.

Οι εταίροι του έργου είναι: Institute of Technology Tralee (Ιρλανδία); Exponential Training & Assessment Limited (Αγγλία); BEST Cybernetics (Ελλάδα); Dekaplus Business Services Ltd (Κύπρος); Best Institut Fur Berufsbezogene Weiterbildung Und Personaltraining GMBH (Αυστρία) and Instituto De Soldadura E Qualidade (Πορτογαλία)

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.