20 Δεκεμβρίου, 2017 admin

ASK4JOB: ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΣΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ!

Το έργο ASK4JOB μόλις εγκαινιάστηκε στη Ρώμη όπου η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Νοεμβρίου 2017. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο περιλαμβάνει 11 εταίρους από όλη την Ευρώπη.

Σκοπός του είναι να αντιμετωπίσει την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων σε μακροχρόνια άνεργους και σε άτομα με χαμηλή ειδίκευση που προσπαθούν να γίνουν πιο ελκυστικοί στα πλαίσια της αγοράς εργασίας.

Πώς θα επιτευχθεί αυτό; Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα σύνολο εργαλείων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων ψηφιακής παιδείας, το λεγόμενο κιτ ASK4JOB, το οποίο θα απευθύνεται τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς οργανισμούς απασχόλησης, καθώς και σε παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων, αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων. Το Κιτ θα περιλαμβάνει τρία διαφορετικά προϊόντα (Πνευματικές Εξαγωγές) ανεξάρτητα από μεθοδολογικούς όρους αλλά με κάποιο τρόπο διασυνδεδεμένα όταν παρατηρούνται από λειτουργικής άποψης.

Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε αυτούς:

  • Αξιολόγηση Δεξιοτήτων για τις Απαιτήσεις Απασχόλησης – μια on-line αυτοαξιολόγηση ικανή να θέσει μαθησιακούς στόχους και να προσδιορίσει ευκαιρίες κατάρτισης.
  • μια ικανότητα A-MOOC – αναπτύσσει ένα συνδυασμένο πρόγραμμα για τη βελτίωση της ικανότητας ψηφιακής παιδείας και προωθεί το κίνητρο στη δια βίου μάθηση. Αυτό το κίνητρο θα υποστηριχθεί από μικρο-μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να βιώσουν την επιτυχία, βήμα προς βήμα, σε όλη την εκπαιδευτική πορεία.
  • μια αξιοσημείωτη επικύρωση – είναι μια διαδικαστική μεθοδολογία (οδηγός) βασισμένη σε μια «αξιόλογη επικύρωση» για την αναγνώριση των ικανοτήτων που αποκτούν οι χαμηλής ειδίκευσης ενήλικες μέσω της άτυπης και άτυπης μάθησης.

Λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής, το έργο πρέπει να παραδοθεί σε διακρατικό επίπεδο επειδή η ανάπτυξη του κιτ ASK4JOB απαιτεί έναν βαθμό διεθνοποίησης του περιεχομένου και των τεχνικών λύσεων και κανένας οργανισμός δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει αυτή την πρόκληση από μόνος του. Αυτό εξηγεί τον αριθμό των εταίρων που εμπλέκονται στο έργο, οι οποίοι θα συνδυάζουν την εμπειρία τους με την καινοτόμο διδακτική και την ικανότητά τους στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα δίνουν στο έργο κάποια έκθεση. Η κοινοπραξία ASK4JOB αποτελείται στρατηγικά από διάφορους τύπους εταίρων από εννέα ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα, Λιθουανία, Πολωνία, Βουλγαρία. Τη Σουηδία και το Βέλγιο. Η επιλογή των χωρών βασίστηκε τόσο σε ένα γεωγραφικό κριτήριο (για να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση) όσο και σε ένα θεματικό. Το Βέλγιο, το οποίο αντιπροσωπεύει την καρδιά της Ευρώπης, θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την πανευρωπαϊκή διάδοση, χάρη στην ALL DIGITAL. Κατά την εναρκτήρια συνάντηση στη Ρώμη υπήρξε ευκαιρία να συναντήσουμε όλους τους εταίρους και να γνωριστούμε ο ένας τον άλλον προκειμένου να αρχίσουμε να εργαζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης συνάντησης, οι δραστηριότητες που συνδέονται με την Πνευματική Ισογένεια 1 (Αξιολόγηση των Δεξιοτήτων για Απαιτήσεις Απασχόλησης) ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης. Ως πρώτο βήμα, οι εταίροι θα αναλάβουν μια ανάλυση ανίχνευσης. Τι είναι αυτό, ίσως να ρωτήσετε; Σε κάθε χώρα, οι εταίροι θα διενεργήσουν μια έρευνα σχετικά με τις αναδυόμενες ανάγκες σε ψηφιακές δεξιότητες που εκφράζουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με τα επαγγελματικά προφίλ. Αυτό το είδος έρευνας θα επιτρέψει στην κοινοπραξία να καταλάβει πώς να προχωρήσει με το σχέδιο εκπαίδευσης και πώς να υποστηρίξει την απόκτηση ψηφιακών και γνωστικών ικανοτήτων. Επίσης, κατά την εναρκτήρια συνάντηση έχουν καθοριστεί τα καθήκοντα των συνεργατών και οι σχετικές προθεσμίες, οπότε έτσι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το έργο!

Συνεργάτες:

  • E.RI.FO.- Ente di ricerca e formazione, Ιταλία
  • Instalofi Levante SL, Ισπανία
  • Turgutlu Kaymakamligi, Τουρκία
  • Best Cybernetics, Ελλάδα
  • Foxpopuli, Σουηδία
  • Vilnius Adult Education Center, Λιθουανία
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi, Πολωνία
  • Directorate of Secondary Education, Ελλάδα
  • Fundacja Instytut Badan, Πολώνία
  • Business Foundation for Education, Βουλγαρία
  • ALL DIGITAL, Βέλγιο

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.