4 Ιανουαρίου, 2018 admin

Βοηθήστε και εσείς στην ανάπτυξη του εργαλείου Archidict

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα που διεξάγει η BEST CYBERNETICS για τη χρήση και αξιοποίηση έντυπων ή ψηφιακών πολυγλωσσικών λεξικών από Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς και Κατασκευαστές.

Η έρευνα αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ARCHIDICT το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα-πλαίσιο ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H κοινοπραξία του ARCHIDICT αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ψηφιακού λεξικού που θα είναι διαθέσιμο σε 9 γλώσσες και θα μπορεί να αξιοποιηθεί από αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, κατασκευαστές, εργολάβους.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε θεωρούνται εμπιστευτικές. Το όνομά σας καθώς και κάθε άλλη προσωπικά ταυτοποιήσιμη πληροφορία δεν συλλέγεται, και με κανέναν τρόπο δεν συσχετίζεται με τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτήν την έρευνα.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://goo.gl/forms/BvaTzUsbBmBikNPg2

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Ιανουαρίου 2018.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρειάζονται περίπου 5’  λεπτά.
Περιμένουμε την άποψή σας. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά!

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.