23 Ιανουαρίου, 2018 admin

The Visualize Project !

Σήμερα σας παρουσιάζουμε αποτελέσματα από το Ευρωπαϊκό έργο Visualize :  An innovative training concept for strengthening the tolerance and soft skills of young people που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + και όπου η Best Cybernetics συμμετέχει ως εταίρος.

Το έργο VISUALIZE στοχεύει στην προώθηση της ανεκτικότητας και των βασικών δεξιοτήτων των νέων με τη χρήση εικόνων στο επίκεντρο ανοικτών συζητήσεων. Συνεργαζόμενοι φορείς από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την ΠΓΔΜ  εφαρμόζουν  την εκπαιδευτική μέθοδο Στρατηγικές της Οπτικής Μάθησης VTS (Visual. Thinking Strategies) με βασικό σκοπό τον οπτικό εγγραμματισμό και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, η ανεκτικότητα, ο σεβασμός και αποδοχή διαφορετικών απόψεων.

Όμως τι είναι ακριβώς η μέθοδος VTS και πως λειτουργεί; Πρόκειται για μια μέθοδο που βασίζεται σε έναν ελεύθερο  διάλογο  που  επιβλέπει  ο/η  εκπαιδευτικός  και  έχει  ως  σημείο  αναφοράς  ένα έργο τέχνης, που επιλέγεται ανάλογα με το στάδιο αισθητικής ανάπτυξης που εμφανίζουν οι εκπαιδευόμενοι. Βασικοί άξονες του διαλόγου είναι τρεις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις:

Tι συμβαίνει στην εικόνα;

Tι βλέπεις που σε κάνει να το λες αυτό;

Ποιά άλλη πληροφορία μπορείς να βρεις;

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν και έπειτα ο  εκπαιδευτικός  παραφράζει  τις  σκέψεις  κάθε  μαθητή, υποδεικνύει τα σημεία που του αναφέρει στην εικόνα και συνδέει τα σχόλια του με αυτά των υπολοίπων. Από την πλευρά τους οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν προσεκτικά την εικόνα, να εκφραστούν για ό,τι βλέπουν σε αυτή, να υποστηρίξουν με επιχειρήματα τις θέσεις τους, να συνυπολογίσουν τις εναλλακτικές απόψεις που ακούν από  συμμαθητές  τους  και  να  συζητήσουν  πολλαπλές  ερμηνείες.  Η  μέθοδος VTS εφαρμόζεται σε παιδιά νηπιακής ηλικίας μέχρι και φοιτητές.  Μπορεί να εφαρμοστεί  σε  διάφορα  γνωστικά  αντικείμενα,  συμβάλλοντας  στην  πολύπλευρη ανάπτυξη  των  μαθητών  (οπτικός  και  γλωσσικός  εγγραμματισμός,  συνεργατική  μάθηση, επίλυση  προβλήματος  κ.ά).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Visualize και την μέθοδο VTS μπορείτε να βρείτε στο: http://www.visualize-project.eu/index.php/gr/about-visualize/faq ενώ ενδιαφέρουσες πρακτικές και νέα του έργου θα βρείτε στο : http://www.visualize-project.eu/index.php/gr/strategies-2/articles !

, ,

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.