25 Ιανουαρίου, 2018 admin

Teammate 3rd meeting!

Στις 23 και 24 Ιανουαρίου στην Ούντινε Ιταλίας έλαβε χώρα το νέο meeting που αφορά ακόμα ένα ευρωπαϊκό έργο που συμμετέχει η Best Cybernetics, το Teammate 360.

Το κύριο κομμάτι του meeting αφορούσε το γενικότερο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής του online assessment tool, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο διάστημα μεταξύ Φεβρουάριο και Μάιο σε Αγγλία , Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Βουλγαρία και Ρουμανία, χώρες οι οποίοι αποτελούν και τους εταίρους της Best Cybernetics στο project Teammate. Επίσης για ακόμα μια φορά δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες, να δοκιμάσουν την εφαρμογή και να εξοικειωθούν ακόμα περισσότερο με τα online εργαλεία της και να κάνουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την περαιτέρω βελτιωσή της.

Τέλος οι συνεργαζόμενοι φορείς ξεκίνησαν το σχεδιασμό για έναν Οδηγό Καλών Πρακτικών ορίζοντας απο κοινού τα βασικά του περιεχόμενα.Η επόμενη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στην Βάρνα Ρουμανίας στις 3-4 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το project Teammate, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου.

[envira-gallery id="2884"]

{module 189}

, ,

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.