31 Ιανουαρίου, 2018 admin

Η εξέλιξη της εκπαίδευσης μέσα από την τεχνολογία.

Τι είναι το e-learning; Είναι τεχνολογία ή εκπαιδευτική μέθοδος; Μπορεί να αντικαταστήσει την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία;

Το e-learning ορίζεται ως η υλοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής μεθόδου με κύριο χαρακτηριστικό της την χρήση της τεχνολογίας. Τι εννοούμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Εννοούμε το μοντέλο εκπαίδευσης, κατά το οποίο ο φορέας που την οργανώνει είναι κατάλληλα προετοιμασμένος, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες εκμάθησης εξ αποστάσεως. Δεν χρειάζεται δηλαδή η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου σε ένα συγκεκριμένο χώρο εκπαιδευτικής λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα δεν χρειάζεται και ο εκπαιδευτής να είναι παρών. Αυτό όμως σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής, ο τρόπος οργάνωσης, και το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του απαιτητικού μοντέλου της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Πώς η τεχνολογία βοηθάει την εξ ‘αποστάσεως εκπαίδευση; Οι παραδοσιακοί τρόποι δείχνουν πια να μην είναι αρκετοί (έντυπο υλικό, κλασικό ταχυδρομείο για την αποστολή των εργασιών ή e-mail και το τηλέφωνο για επικοινωνία με τον εκπαιδευτή) καθώς μπορεί να επιτυγχάνεται εν μέρει ο σκοπός της αλλά ο χρόνος που απαιτείται πολλές φορές είναι μεγάλος. Με τη τεχνολογική ανάπτυξη η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πήρε την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα ως ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning). Πώς υλοποιείται όμως;

Πρώτα απ’ όλα με ειδικά κατασκευασμένες ψηφιακές πλατφόρμες που διαχειρίζονται εκπαιδευτικούς, εκπαιδευομένους και εκπαιδευτικό υλικό. Ουσιαστικά αυτές οι πλατφόρμες βοηθούν την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς κάνουν διαχείριση των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών βιβλιοθηκών, υποδεικνύουν μαθησιακά μονοπάτια βελτίωσης του εκπαιδευόμενου με βάση τις ανάγκες του, καταγράφει τις δραστηριότητες του εκπαιδευόμενου με σκοπό την επίβλεψή τους από τον εκπαιδευτή και τέλος ανοίγουν έναν πιο άμεσο δίαυλο επικοινωνίας εκπαιδευόμενου – εκπαιδευτή.

Λογισμικά παραγωγής ειδικού περιεχομένου για e-learning, το οποίο θα ικανοποιεί τις βασικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στο e-learning θα πρέπει να διαθέτει αρχικά σαφή και κατανοητή πλοήγηση, ήχο, video, εικόνες, διαδραστικότητα με τον εκπαιδευόμενο, προσομοιώσεις με περιβάλλοντα που θα πρέπει να μάθει ο εκπαιδευόμενος, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.λ.π. Τέλος θα πρέπει να φιλοξενούνται από servers που να μπορούν να διανείμουν γρήγορα και εύκολα μέσω της ιντερνετικής πλατφόρμας, το υλικό στους εκπαιδευόμενους.

Εν κατακλείδι διαπιστώνουμε ότι η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι ένα μοντέλο αντίστοιχο της παραδοσιακής, ακολουθούμενο από τις δικές του νόρμες. Πολύ σημαντική, καθίσταται η επιλογή του συνεργάτη που θα ενσωματώσει την πλατφόρμα, και θα πρέπει να ικανοποιεί βασικά κριτήρια τεχνολογικής αρτιότητας, ποιότητας επεξεργασίας του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και την ικανότητα παραγωγής εξειδικευμένου περιεχομένου συνδυάζοντας πάντα και την προτεινόμενη τιμή υλοποίησης τους.

, ,

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.