20 Αυγούστου, 2019 George

Cloud computing

Τι είναι το cloud computing;

Με απλά λόγια, το cloud computing είναι η παροχή υπηρεσιών υπολογιστών-διακομιστών, αποθηκευτικών χώρων, βάσεων δεδομένων, δικτύωσης, λογισμικού, αναλυτικών στοιχείων και πολλά άλλα μέσω του Διαδικτύου (cloud = “σύννεφο”).

205, Best Cybernetics

Οι εταιρείες που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες υπολογιστών καλούνται: πάροχοι cloud και συνήθως χρεώνουν για υπηρεσίες cloud computing βασισμένες στη χρήση, παρόμοια με τον τρόπο που χρεώνεστε για το νερό ή την ηλεκτρική ενέργεια στο σπίτι.

Χρήσεις του cloud computing

Πιθανώς χρησιμοποιείτε cloud computing αυτή τη στιγμή, ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιείτε. Εάν χρησιμοποιείτε μια on line ηλεκτρονική υπηρεσία για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την επεξεργασία εγγράφων, την παρακολούθηση ταινιών ή την τηλεόραση, την ακρόαση μουσικής, την αναπαραγωγή παιχνιδιών ή την αποθήκευση εικόνων και άλλων αρχείων, είναι πιθανό το cloud computing να τα κάνει όλα τα δυνατά στο παρασκήνιο.

Οι πρώτες υπηρεσίες cloud computing είναι μόλις μερικές δεκαετίες παλιές, αλλά ήδη μια ποικιλία οργανισμών -από μικρές επιχειρήσεις έως παγκόσμιες εταιρείες, κυβερνητικές υπηρεσίες έως μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς- χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία για διάφορους λόγους.

Εδώ είναι μερικά από τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το cloud computing:

  • Να δημιουργήσετε νέες εφαρμογές και υπηρεσίες
  • Αποθήκευση, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση δεδομένων
  • Φιλοξενία ιστοσελίδων και ιστολoγίων
  • Μετάδοση ήχου και βίντεο
  • Παράδοση λογισμικού κατόπιν παραγγελίας
  • Ανάλυση δεδομένων για μοτίβα και πραγματοποίηση προβλέψεων

Κορυφαία πλεονεκτήματα του cloud computing

Το Cloud computing έφερε μια μεγάλη αλλαγή σχετικά με τον παραδοσιακό τρόπο που οι επιχειρήσεις σκέφτονται για τους πόρους πληροφορικής. Τι είναι το cloud computing; Γιατί το cloud computing είναι τόσο δημοφιλές;

6 λόγοι που οι οργανισμοί στρέφονται στις υπηρεσίες cloud computing:

1. Κόστος

Το Cloud computing εξαλείφει το κόστος κεφαλαίου για την αγορά υλικού και λογισμικού και τη δημιουργία και λειτουργία δεδομένων και κέντρων δεδομένων – στην χρήση servers (εξυπηρετητών), του ηλεκτρικού ρεύματος, των εμπειρογνωμόνων πληροφορικής για τη διαχείριση της υποδομής κα.

2. Ταχύτητα

Οι περισσότερες υπηρεσίες cloud computing παρέχονται με αυτοεξυπηρέτηση και κατ ‘απαίτηση, οπότε τα χρηματικά ποσά αυτών των υπολογιστικών πόρων, μπορούν να διατεθούν σε λίγα λεπτά, τυπικά με μερικά μόνο κλικ του ποντικιού, παρέχοντας στις επιχειρήσεις μεγάλη ευελιξία και ασκώντας τον σχεδιασμό χωρητικότητας όπως επιθυμούν την κάθε φορά.

3. Παγκόσμια κλίμακα

Τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών Cloud computing περιλαμβάνουν τη δυνατότητα μιας ελαστικής κλίμακας. Αυτό σημαίνει ότι παρέχεται το σωστό ποσό πόρων πληροφορικής για την εκάστοτε ανάγκη- για παράδειγμα, περισσότερο ή λιγότερο υπολογιστική ισχύς, χώρος αποθήκευσης, εύρος ζώνης – πάντα και μόνο όταν χρειάζεται και στην επιθυμητή επιλεγμένη γεωγραφική θέση.

4. Παραγωγικότητα

Τα τοπικά datacenters απαιτούν συνήθως πολλές ρυθμίσεις “στοίβαξης”, εγκατάστασης λογισμικού, επιδιόρθωσης λογισμικού και άλλες χρονοβόρες εργασίες διαχείρισης της πληροφορικής. Το Cloud computing εξαλείφει την ανάγκη για πολλά από αυτά τα καθήκοντα, έτσι ώστε οι ομάδες IT να μπορούν να μειώσουν τον χρόνο που χρειάζεται για την επίτευξη των πιο σημαντικών επιχειρηματικών στόχων τους.

5. Απόδοση

Οι μεγαλύτερες υπηρεσίες cloud computing λειτουργούν σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ασφαλών κέντρων δεδομένων, τα οποία αναβαθμίζονται τακτικά στην τελευταία γενιά γρήγορου και αποδοτικού εξοπλισμού πληροφορικής. Αυτό προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε ένα ενιαίο εταιρικό κέντρο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης καθυστέρησης του δικτύου για τις εφαρμογές τους.

6. Αξιοπιστία

Το cloud computing καθιστά ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, την αποκατάσταση καταστροφών και τη άμεση αποκατάσταση της λειτουργικότητας της επιχείρησης, επειδή τα δεδομένα μπορούν να αντικατοπτρίζονται σε πολλαπλές τοποθεσίες στο δίκτυο του παροχέα υπηρεσιών cloud.

Τύποι υπηρεσιών cloud: IaaS, PaaS, SaaS κα.

Οι περισσότερες υπηρεσίες cloud computing εμπίπτουν στις εξής τρεις ευρείες κατηγορίες: την υποδομή ως υπηρεσία (IaaS), την πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) και το λογισμικό ως υπηρεσία (Saas). Αυτές ονομάζονται μερικές φορές “η στοίβα υπολογιστικού νέφους“, επειδή χτίζονται το ένα πάνω στο άλλο.

Cloud Computing, Best Cybernetics

Επίσης υπάρχουν διάφορες άλλες υποκατηγορίες, όπως: αποθηκευτικός χώρος ως υπηρεσία (StaaS), εξοπλισμός ως υπηρεσία (HaaS), βάση δεδομένων ως υπηρεσία (DaaS) κ.α.

Τύποι ανάπτυξης του cloud: δημόσιο, ιδιωτικό, υβριδικό

Δεν είναι όλα τα …”σύννεφα” τα ίδια. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για την ανάπτυξη πόρων cloud computing: δημόσιο cloud, ιδιωτικό cloud και υβριδικό cloud.

Public cloud (Δημόσιο σύννεφο)

Τα δημόσια σύννεφα ανήκουν και λειτουργούν από έναν παροχέα υπηρεσιών cloud, ο οποίος παρέχει τους υπολογιστικούς πόρους του, όπως διακομιστές και αποθήκευση μέσω του Διαδικτύου. Η Microsoft Azure είναι ένα παράδειγμα ενός δημόσιου σύννεφου. Με ένα δημόσιο σύννεφο, όλο το υλικό, το λογισμικό και άλλη υποστηρικτική υποδομή ανήκει και διαχειρίζεται ο πάροχος. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες και να διαχειριστείτε το λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

Private cloud (Ιδιωτικό σύννεφο)

Ένα ιδιωτικό σύννεφο αναφέρεται σε πόρους υπολογιστικού νέφους, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Ένα ιδιωτικό σύννεφο μπορεί να βρίσκεται φυσικά στο datacenter της επιχείρησης. Ορισμένες εταιρείες πληρώνουν επίσης τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να φιλοξενήσουν το ιδιωτικό σύννεφο τους. Ένα ιδιωτικό σύννεφο είναι εκείνο στο οποίο οι υπηρεσίες και η υποδομή διατηρούνται σε ένα ιδιωτικό δίκτυο.

Hybrid cloud (Υβριδικό σύννεφο)

Τα υβριδικά σύννεφα συνδυάζουν δημόσια και ιδιωτικά σύννεφα, που συνδέονται μεταξύ τους με τεχνολογία που επιτρέπει την κοινή χρήση δεδομένων και εφαρμογών μεταξύ τους. Επιτρέποντας στα δεδομένα και τις εφαρμογές να μετακινούνται μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σύννεφων, το υβριδικό σύννεφο παρέχει στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές ανάπτυξης.

Pub Priv Hyb, Best Cybernetics

Πώς λειτουργεί το cloud computing

Οι υπηρεσίες Cloud computing λειτουργούν διαφορετικά, ανάλογα με τον πάροχο. Όμως, πολλοί παρέχουν ένα φιλικό, βασισμένο στον πρόγραμμα περιήγησης πίνακα ελέγχου, που διευκολύνει τους επαγγελματίες και τους προγραμματιστές IT να παραγγέλνουν πόρους και να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους. Ορισμένες υπηρεσίες cloud computing σχεδιάζονται επίσης για να λειτουργούν με τα API REST και μια διεπαφή γραμμής εντολών (CLI), δίνοντας στους προγραμματιστές πολλαπλές επιλογές.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για υπηρεσίες Hosting επικοινωνήστε μαζί μας!

Βρείτε μας στα Social Media!

[fusion_social_links icons_boxed=”” icons_boxed_radius=”” color_type=”brand” icon_colors=”” box_colors=”” tooltip_placement=”” blogger=”” deviantart=”” digg=”” dribbble=”” dropbox=”” facebook=”https://www.facebook.com/BestCybernetics/” flickr=”” forrst=”” googleplus=”” instagram=”https://www.instagram.com/bestcybernetics/” linkedin=”” myspace=”” paypal=”” pinterest=”https://gr.pinterest.com/becybernetics/” reddit=”” rss=”” skype=”” soundcloud=”” spotify=”” tumblr=”” twitter=”https://twitter.com/bestcybernetics” vimeo=”” vk=”” whatsapp=”” xing=”” yahoo=”” yelp=”” youtube=”https://www.youtube.com/channel/UCZzBYm5BDycIg0ZxjyR4gyA?view_as=subscriber” email=”” show_custom=”no” alignment=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][/fusion_social_links]

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.