14 Μαΐου, 2018 Best Cybernetics

DIGISETS – #Superheroes we need your help

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα που διεξάγει η BEST CYBERNETICS για τις ψηφιακές δεξιότητες των στελεχών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς του εμπορίου και του τουρισμού. Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://survey.digisets.eu

Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου DIGISETS – Digital Skills Evaluation Tool and Support, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην συλλογή πρακτικών πληροφοριών σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται στην καθημερινή εργασία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία:

  • ενός online εργαλείου αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων όσων απασχολούνται στους ανωτέρω τομείς,

  • καινοτόμων εναλλακτικών λύσεων προκειμένου οι ψηφιακές δεξιότητες  να ανταποκρίνονται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων DigiComb

  • επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στο ερωτηματολόγιο θεωρούνται εμπιστευτικές. Κάθε προσωπική, ταυτοποιήσιμη πληροφορία δεν συλλέγεται.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρειάζονται περίπου 10′ λεπτά.

Η καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας είναι η 31η Μαΐου 2021.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο που θα αφιερώσετε και για την χρήσιμη συμβολή σας στην επιτυχία της έρευνας!

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.