7 Ιουλίου, 2017 admin

ELGI

K2 Items Src F4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d, Best Cybernetics

X

Elgi

Ολοκληρωμένο

Tags: Websites

Το ELGI είναι ένα διετές (2011 – 2013) διεθνές σχέδιο που αποσκοπεί στο να προσφέρει στους ανθρώπους που εργάζονται στη δημόσια διοίκηση, τους εκπαιδευτές και άλλους επαγγελματίες ένα σύνολο διαδραστικών ηλεκτρονικών μαθημάτων , που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαλειτουργικότητα στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.