11 Μαΐου, 2023 bestcybernetics

Erasmus+ 6th Transnational Meeting Of The European Project “Re-Think Heritage”

Hosted by Best Cybernetics

ERASMUS+ είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Στο πλαίσιο του ERASMUS+, η ομάδα Best Cybernetics διοργάνωσε με επιτυχία τη 6η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου “Re-think Heritage!” στα γραφεία της στην Πάτρα στις 20-21 Απριλίου 2023.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι εταίροι συγκέντρωσαν τις προσπάθειές τους στην οριστικοποίηση του περιεχομένου του Ψηφιακού Εγχειριδίου. Αυτό το ολοκληρωμένο βοήθημα θα χρησιμεύσει ως πολύτιμος οδηγός για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους που ενδιαφέρονται για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και όχι μόνο.

Επιπλέον, η συνάντηση επικεντρώθηκε στη συζήτηση της προόδου των διαδραστικών ασκήσεων που η Best Cybernetics είναι υπεύθυνη για την τεχνική υλοποίηση. Οι ασκήσεις αυτές θα παρέχουν στους χρήστες πρακτικές μαθησιακές εμπειρίες, επιτρέποντάς τους να ασχοληθούν ενεργά με τις έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τη χρήση διαδραστικής τεχνολογίας, το έργο στοχεύει να ενισχύσει την εκπαιδευτική εμπειρία και να την κάνει πιο καθηλωτική και ελκυστική.

Το έργο “Re-think Heritage!” συγχρηματοδοτείται από το ERASMUS+. Με την υποστήριξη του ERASMUS+, η κοινοπραξία του έργου στοχεύει να φέρει επανάσταση στην εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά, ενσωματώνοντας καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, προωθώντας τη διαπολιτισμική συνεργασία και αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκουν να ενδυναμώσουν τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους να διαχειρίζονται και να διατηρούν αποτελεσματικά την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης για τις μελλοντικές γενιές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “Re-think Heritage!”, τους στόχους, τους εταίρους και τα αποτελέσματά του, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση https://rethink-heritage.eu/.

#bestcybernetics #erasmusplusproject
,

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.