29 Νοεμβρίου, 2018 admin

Leap

LEAP

Σε εξέλιξη

Tags: Websites, Custom Application

Το LEAP χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Ο στόχος του LEAP είναι να καταστούν τα προσόντα περισσότερο προσβάσιμα σε άτομα και επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η απόδοση.

,

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.