5 Ιουλίου, 2017 admin

NERELA

K2 Items Src 077ab55046ce80eaf9a3ddea999597ca, Best Cybernetics

X

Nerela

Ολοκληρωμένο

Tags: Websites

Ο ευρύτερος στόχος του σχεδίου αυτού είναι να αυξηθεί η ελκυστικότητα της μηχανικής εκπαίδευσης μέσω καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και μέσω της ενίσχυσης συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.