29 Οκτωβρίου, 2019 bestcybernetics

Παρουσίαση του έργου e-Sisifos

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα Workshop παρουσίασης του έργου e-Sisifos, στα οποία παρευρέθησαν εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κατά την διάρκεια των workshop δόθηκε η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να κατανοήσουν τη φύση του έργου, τη σημασία του καθώς και οδηγίες για την εισαγωγή υλικού στο προφίλ τους.

Τα workshop διεξήχθησαν με την εξής σειρά:

– 1ο Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, στο Δημοτικό Σχολείο Βέλου Κορινθίας,
– 2ο Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019, στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λουτρακίου,
– 3ο Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019, στο μικρό Θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου

Το έργο «e – Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» συνίσταται στη δημιουργία μίας διαδραστικής διαδικτυακής πύλης (portal) ως μέσο ανάδειξης και διάχυσης του λαϊκού πολιτισμού της Κορινθίας (μουσικοχορευτική παράδοση, λαογραφία).
Η δυναμική – ιδιαιτερότητα της πύλης συνίσταται στη δυνατότητα συνδυασμού μεθόδων συλλογής και συγκέντρωσης σχετικού αρχειακού υλικού, η οποία έχει βασιστεί αρχικά στην επιτόπια έρευνα και δη στον εντοπισμό του υλικού στην πηγή του (συνεντεύξεις και καταγραφή στοιχείων από φορείς – ειδικούς του χώρου, μαρτυρίες ντόπιων, βιντεοσκοπήσεις παραδοσιακών εκδηλώσεων, συμμετοχική παρατήρηση εθιμοτυπικών τελετών κ.α. κατά μήκος διαφόρων περιοχών της Κορινθίας)
και εν συνεχεία στη συνέργεια του ίδιου του πλήθους μέσω εργαλείων που εξυπηρετούν τον πληθωρισμό (crowd sourcing),
προκειμένου να επιτευχθεί η καθιέρωση ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης σε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο.

Οι εφαρμογές αυτές αφορούν:

1. Τη δυνατότητα των χρηστών (πολιτιστικοί φορείς, ειδικοί του χώρου) να δημιουργούν το δικό τους προφίλ μέσα στη διαδικτυακή πύλη τροφοδοτώντας τη με σχετικό
υλικό και προβάλλοντας ταυτόχρονα το φυσικό αντικείμενο της ενασχόλησής τους,
2. τη δημιουργία εφαρμογής κινητών (mobile app) με δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης σε σχέση με σημαντικά πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος,
3. τη δημιουργία ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (e-learning) που θ’ απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί – μαθητές) και θα
τροφοδοτείται από αυτή, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα αξιοποίησης θεμάτων της πύλης με ελκυστικά εργαλεία πρόσληψης γνώσης και αξιολόγησης.

Βασικός στόχος είναι η ενδελεχής – συγκεντρωτική καταγραφή και η ψηφιοποίηση των εν λόγω στοιχείων που θα διευκολύνει την αναζήτηση, διαθεσιμότητα και διάδραση των ενδιαφερομένων με αυτά ή
την πληροφορία αυτών (η χωροταξική διασπορά του υφιστάμενου αρχειακού υλικού π.χ. σε συλλόγους και φορείς του χώρου περιορίζουν την πρόσβαση σε αυτό) και τη διάχυση – διάδοσή τους μέσω των
προαναφερθέντων τεχνολογικών εργαλείων. Επιπλέον, στόχος είναι η παραγωγή νέας γνώσης και η μετατροπή της σε έγκυρη πηγή πληροφόρησης, με ευρύτερο, έμμεσο στόχο την οριζόντια διασύνδεση και
συμμετοχικότητα των εμπλεκομένων με την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας και διάδρασης (σύλλογοι – φορείς, εκπαιδευτική κοινότητα, υποκείμενα), την καλλιέργεια της αξίας του λαϊκού πολιτισμού
και της ανάγκης αναβίωσής του στην κοινωνική συνείδηση, την ενθάρρυνση της συμμετοχής της κοινωνίας εν γένει στην ορθή και αποτελεσματική διαχείριση του πολιτιστικού της κεφαλαίου, προκειμένου να είναι σε
θέση αφενός να κατανοήσει την έκτασή του και αφετέρου τη δυνατότητα των οικονομικό – κοινωνικών οφελών που παράγονται από αυτήν.
Η φιλοσοφία, ο σχεδιασμός και ο αναπροσαρμοστικός χαρακτήρας της διαδικτυακής αυτής πύλης, ευνοεί την ευρύτερη χρήση της από φορείς – οργανισμούς (δήμοι, περιφέρειες, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α.), είτε
για την προβολή και διάχυση των πολιτιστικών τους τεκμηρίων, είτε για οποιοδήποτε άλλη θεματολογία άπτεται των κατά συνθήκη δεδομένων και αναγκών τους.

Επισκεφθείτε την πύλη www.e-sisifos.gr

Βρείτε μας στα Social Media!

[fusion_social_links icons_boxed=”” icons_boxed_radius=”” color_type=”brand” icon_colors=”” box_colors=”” tooltip_placement=”” blogger=”” deviantart=”” digg=”” dribbble=”” dropbox=”” facebook=”https://www.facebook.com/BestCybernetics/” flickr=”” forrst=”” googleplus=”” instagram=”https://www.instagram.com/bestcybernetics/” linkedin=”” myspace=”” paypal=”” pinterest=”https://gr.pinterest.com/becybernetics/” reddit=”” rss=”” skype=”” soundcloud=”” spotify=”” tumblr=”” twitter=”https://twitter.com/bestcybernetics” vimeo=”” vk=”” whatsapp=”” xing=”” yahoo=”” yelp=”” youtube=”https://www.youtube.com/channel/UCZzBYm5BDycIg0ZxjyR4gyA?view_as=subscriber” email=”” show_custom=”no” alignment=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][/fusion_social_links]

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.