4 Ιουλίου, 2017 admin

SH@RE

K2 Items Src C889234799e865bbe90cee71f6cd2e53, Best Cybernetics

X

Sh@re

Ολοκληρωμένο

Tags: E-learning

Αυτό το έργο λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό μοντέλο για τη διδασκαλία γλωσσών για επαγγελματικούς σκοπούς, μαζί με εργαλεία και τεχνικές που διευκολύνουν τη διαδικασία (e-learning).

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.