11 Δεκεμβρίου, 2017 admin

TeamMate360

X

Teammate 360

Ολοκληρωμένο

Tags: Websites, Custom Application

Το έργο TeamMate αποσκοπεί να εξοπλίσει τους επικεφαλείς ομάδων εργασίας, τους διευθυντές και τις επιχειρήσεις με τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στην πρόκληση της διαχείρισης απομακρυσμένων ομάδων εργασίας και να αξιοποιήσουν τα οφέλη που προσφέρει η χρήση της απομακρυσμένης ομαδικής εργασίας.

,

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.