Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας.
Επιδότηση eshop έως και 90% !
Το ποσό επιδότησης είναι 90% και η επιχείρησή πληρώνει ΜΟΝΟ το υπόλοιπο 10% + την αξία ΦΠΑ του συνολικού τιμολογίου.
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, άμεσα!
Σκοπός του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” αποτελεί η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”, όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν ουσιαστικά ώστε να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας, και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση -μέσω αγοράς ή μίσθωσης- νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης voucher (επιταγών) σε δυνητικούς δικαιούχους-επιχειρήσεις βάσει του μεγέθους τους, όπως αυτό εκτιμάται σε όρους απασχόλησης και ανά κατηγορία (επιχείρησης), ως ακολούθως:

Screenshot 2022 06 28 At 1.21.19 PM 1024x304 2, Best CyberneticsScreenshot 2022 06 28 At 1.36.22 PM 1024x299 1, Best CyberneticsScreenshot 2022 06 28 At 1.37.57 PM 1024x299 1, Best CyberneticsScreenshot 2022 06 28 At 1.21.36 PM 1024x296 1, Best Cybernetics

όπου μ το μέγεθος της επιχείρησης-δικαιούχου, οριζόμενο σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)

ΕΜΕ: Μονάδα μέτρησης της απασχόλησης σε μία επιχείρηση, η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ.

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”, ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”.
 • Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
  • Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).
  • Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” εξαιρούνται δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών, καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας (δεν δύναται δηλαδή να συμμετάσχουν ατομικές επιχειρήσεις με 0 εργαζόμενους).

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για όλες τις κατηγορίες είναι η 22/6/2022 και λήξη υποβολής η 14/9/2022

Για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας 1, οι αγορές μέσω του Voucher, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2022, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες μέχρι 31/3/2023.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι εξαιρετικά απλή και γίνεται online από εσάς.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.

Αριθμός εργαζομένων

Κλάδος / Δραστηριότητα

Λύσεις Eνδιαφέροντος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί και ένας εκπρόσωπός μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας

 • Αριθμός εργαζομένων
 • Κλάδος / Δραστηριότητα
 • Λύσεις Eνδιαφέροντος
 • Στοιχεία Επικοινωνίας

Αριθμός εργαζομένων

Αριθμός εργαζομένων

Κλάδος / Δραστηριότητα

Κλάδος / Δραστηριότητα

Λύσεις Eνδιαφέροντος

Λύσεις Eνδιαφέροντος

Στοιχεία Επικοινωνίας

email

Όνομα & Επίθετο

Επωνυμία επιχείρησης

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Creative Design
from Brooklyn

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.